SILVESTROVSKÉ POBYTY
       Slovenský raj


Ako objednať a zaplatiť ?


Ako objednať?
Silvestrovské pobyty si môžete objednať telefonicky, alebo kliknutím na objednať, ktoré je na konci riadku v tabuľkovom prehľade zostávajúcich voľných izieb pri konkretnom ubytovacom zariadení. Potom vyplňte objednávkový formulár a kliknite na tlačidlo odoslať.

Ako zaplatiť?
Platbu za silvestrovský pobyt v minimálnej výške 100.- € / osobu môžete zrealizovať priamym vkladom alebo bankovým prevodom na bankový účet uvedený v kontaktoch. Pri platbách vždy uvádzajte do poznámky Vaše priezvisko, ktoré ste uviedli v objednávke. Doplatok môžete uhradiť pri nástupe na silvestrovský pobyt. Zmluvná pokuta (stornopoplatok) pri zrušení pobytu alebo pri nenastúpení na pobyt je 50,- € / osobu.